Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2020 przyznana!

Dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został laureatem ósmej edycji Nagrody NCN, która po raz pierwszy została przyznana pracownikowi uczelni medycznej.

Prestiżowe wyróżnienie, jak co roku, trafiło do rąk trzech wybitnych młodych naukowców, którzy dokonali znaczących odkryć w dziedzinie badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej w obszarze naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

Nagrodę NCN 2020 w obszarze nauk o życiu otrzymał dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który został wyróżniony za znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii. W przeprowadzonych badaniach wykazał, że identyfikowalne w surowicy specyficzne cząsteczki mikroRNA świadczą o nieodwracalnym uszkodzeniu szpiku kostnego przez promieniowanie jonizujące.

– Moje badania dotyczą wykrywania narażenia i przewidywania szkodliwych efektów promieniowania jonizującego. Zmierzają do stworzenia testu diagnostycznego pozwalającego na identyfikację narażenia na potencjalnie śmiertelną dawkę promieniowania, co może przyspieszyć selekcję pacjentów po ekspozycji do ratującego życie przeszczepu szpiku – wyjaśnia dr hab. n. med. Wojciech Fendler. – Po etapie szeroko zakrojonych badań nad mechanizmami regulującymi produkcję zależnych od promieniowania mikroRNA oraz nad zastosowaniem opartych o mikroRNA testów diagnostycznych w monitorowaniu powikłań radioterapii, przyszedł czas na prace wdrożeniowe – dodaje.

Dr hab. Wojciech Fendler jest z wykształcenia lekarzem. Ukończywszy studia, rozpoczął badania nad przyczynami powstawania rzadkich typów cukrzycy, ich epidemiologię oraz narzędzia ułatwiające ich diagnostykę. Po uzyskaniu habilitacji w roku 2013 rozpoczął badania nad biomarkerowym zastosowaniem mikroRNA, które realizował wspólnie z badaczami z Harvard Medical School.

Więcej o Laureatach Nagrody NCN 2020 https://ncn.gov.pl/o-ncn/nagroda-ncn/laureaci-2020

Aktualności


23 października 2020

Konkurs START 2021 – przedłużenie terminu naboru wniosków

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozwój pandemii…
23 października 2020

Lista laureatów nagród Rektora za osiągnięcia uzyskane w roku 2019r.

Lista laureatów nagród Rektora za osiągnięcia uzyskane w…
14 października 2020

Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2020 przyznana!

Dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu…