Jesteś tutaj: Witamy  ›  Zespół

Zespół

dr n. med. Paulina Hejduk

Kierownik Centrum Wsparcia Nauki
+48 723 991 190
paulina.hejduk@umed.lodz.pl

OBSZAR KRAJOWYCH PROJEKTÓW NAUKOWYCH

mgr Edyta Czerwińska

Koordynator ds. krajowych projektów naukowych
+48 785 911 599
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl

mgr Magdalena Orłowska

Specjalista ds. projektów
+ 48 887 761 855
magdalena.orlowska@umed.lodz.pl

mgr Edyta Bajer

Specjalista ds. projektów
+48 887 761 854
edyta.bajer@umed.lodz.pl

ZAKRES KOMPETENCJI:

 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów naukowych (aplikacja, umowa, realizacja, sprawozdawczość),
 • monitorowanie dostępności źródeł finansowania projektów,
 • realizacja działań informacyjnych także e-learningowych,
 • ewaluacja projektów,
 • koordynowanie procesu przygotowywania umów konsorcjum/porozumień,
 • optymalizacja procesu w zakresie realizacji projektów naukowych,
 • prowadzenie konsultacji,
 • monitorowanie stopnia realizacji projektów,
 • ekspert procesu w zakresie realizacji projektów naukowych – ( E. Czerwińska)

OBSZAR NAUKI

mgr Joanna Włodarczyk

Koordynator obszaru nauki
+48 506 209 336
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl

mgr Katarzyna Milbrandt

Starszy specjalista ds. nauki
+48 887 860 562
katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

ZAKRES KOMPETENCJI:

 • sprawozdawczość POLon w zakresie liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N), dziedzin i dyscyplin,
 • gromadzenie i przekazywanie informacji dot. liczby N, dziedzin i dyscyplin pracowników UMED,
 • obsługa administracyjna i nadzór nad przyznawaniem nagród naukowych,
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Nauki i Nagród,
 • przygotowywanie zestawień dotyczących zakupu aparatury powyżej 500 000zł finansowanych przez MNiSW,
 • nadzór nad procedurami dotyczącymi przewodów habilitacyjnych i profesur wszczętych po 01.10.2019 r.,
 • ocena dokumentacji sporządzanej w związku z wnioskami o nadanie tytułu profesora,
 • nadzór nad procedowaniem umów w zakresie badań z dziedziny nauki,
 • obsługa administracyjna Rady Naukowej Uczelni,
 • przeprowadzanie procedury nadania tytułu doctor honoris causa – dotyczy recenzji i recenzentów,
 • współpraca w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych oraz zestawień dotyczących nagród,
 • akceptacja projektu aktu prawnego – opracowanie zarządzeń i uchwał,
 • sprawozdawczość,
 • ekspert procesu w zakresie obsługi naukowych umów cywilno-prawnych (J. Włodarczyk),
 • ekspert w zakresie Aplikacji AP10.02 dorobek naukowy – dodawanie osiągnięć naukowych (J. Włodarczyk).