Nagrody Ministra Zdrowia

Niezmiernie miło nam poinformować, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia, nagrody dla nauczycieli akademickich z naszej Uczelni otrzymali:

  • w zakresie działalności naukowej – dr hab. n. farm. Magdalena Markowicz-Piasecka, za pracę: „Cykl oryginalnych publikacji naukowych dotyczących potencjału farmakologicznego metforminy oraz jej tioalkilowych i sulfonamidowych pochodnych;
  • w zakresie działalności dydaktycznej – prof. dr. hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, za redakcję, koncepcję naukową i współautorstwo podręcznika: „Chirurgia onkologiczna” (cz. 1-3);
  • za całokształt dorobku – prof. dr. hab. n. med. Tadeusz Robak.

GRATULUJEMY!

Aktualności


21 stycznia 2022

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową – nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do…
18 stycznia 2022

Standardy etyczne- Global Code of Conduct w projektach NCN

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII…
12 stycznia 2022

Nagroda specjalna Rektora za publikację

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…