Jesteś tutaj: Witamy  ›  NCN - Projekty krajowe  ›  Procedura składania wniosków

Procedura składania wniosków

Wnioski w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl.

Na procedurę składania wniosków składają się następujące etapy: 

 1. Rejestracja/logowanie do systemu z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika oraz kierownika projektów we wnioskach OSF.
 2. Założenie nowego formularza wniosku odpowiedniego dla edycji konkursu, w którym aktualnie prowadzony jest nabór.
 3. Wypełnienie formularza zgodnie z zakresem podanym w systemie.
 4. Dodanie wymaganych załączników.
 5. Sprawdzenie kompletności wniosku.
 6. Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem: https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.
 7. Zablokowanie edycji wniosku – Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności należy zablokować edycję wniosku przyciskiem Zablokuj do NCN. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego. Po zablokowaniu wniosku w lewym menu bocznym pojawi się nowa zakładka: Wysyłka elektroniczna. 

W celu złożenia wniosku w aplikacji AP10 należy:

 1. Wygenerowanie wniosku w systemie OSF wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu.
 2. Uruchomienie w Process Portalu Aplikację AP10, wypełnienie danych dot. projektu i załączenie wniosek w wersji roboczej (wydruk próbny) w celu weryfikacji na poziomie CWN.
 3. Po zakończeniu weryfikacji zablokowanie do edycji wnioseku w systemie OSF, wygenerowanie jego finalnej wersji wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do podpisu i załączyć do Aplikacji AP10 – dokumentacja zostanie zweryfikowana pod względem finansowym i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczelni w aplikacji. Kierownik projektu otrzyma podpisane dokumenty na służbowy adres mailowy.

Tym samym nie ma już możliwości przesłania wniosku do podpisu drogą mailową jak odbywało się to do tej pory.

 • Wysłanie wniosku drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Po zarejestrowaniu wniosku przez NCN jego status zmieni się na Przyjęty. UWAGA! po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku. 

Pomocne informacje:

 • Wysokość kosztów pośrednich konkursach wynosi 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • W zakresie wypełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI wsparcia udzieli Państwu mgr Agnieszka Goszczyńska z Oddziału Bibliografii i Bibliometrii, (agnieszka.goszczynska@umed.lodz.pl). Pomocne w tym względzie mogą okazać się wytyczne NCN oraz informacje o RDM na stronie Otwarty Umed http://otwarty.umed.pl/r-d-m/.
 • Zgodnie z polityką rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kategorii: Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania należy uwzględnić aparaturę naukowo-badawczą, inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo – badawczej oraz oprogramowanie, których koszt jednostkowy wynosi ≥ 2 000 zł brutto.
 • Porozumienia o współpracy należy procedować w Aplikacji Procesowej AP12.05 obieg umowy – instrukcja zostanie udostępniona po wprowadzeniu aplikacji, o której uruchomieniu zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem
 • Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF (https://osf.opi.org.pl), natomiast wewnętrzne terminy i procedury dla projektów krajowych przedstawione zostały poniżej.
 • Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/SkrytkaESP

UWAGA! Przygotowane i wygenerowane z systemu OSF wnioski należy składać do weryfikacji i podpisu za pośrednictwem Aplikacji Procesowej AP10 – Projekty badawczo-naukowe, do której instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf.

Harmonogram wewnętrzny konkursy: OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2

16.11.2020
dedaline na rozpoczęcie procedowania porozumienia o współpracy dla projektów OPUS w aplikacji AP12.05. Porozumienie jest procedowane przez Kierownika Projektu lub osobę przez niego upoważnioną. Czas niezbędny na przeprocesowanie dokumentu wynosi 7 dni

23.11.2020
deadline na zakończenie procedowania porozumień

27.11.2020
deadline na złożenie wniosku a aplikacji AP10. W przypadku gdy Kierownik Projektu nie jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi aplikacja AP10 powinna być zainicjowana przez Kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt lub osobę upoważnioną przez Kierownika jednostki

30.11–11.12.2020
etapy administracyjne związane z procedowanie wniosku w aplikacji AP10

15.12.2020
deadline na złożenie wniosku w systemie OSF

Ze względu na wprowadzenie nowej formy składania projektów zwracamy się z prośbą o dotrzymanie wskazanych terminów. Przekroczenie ww. harmonogramu jest obarczone ryzykiem niezłożenia wniosku w terminie wskazanym przez NCN.

DO POBRANIA

Aktualności


15 stycznia 2021

Nagroda Heisiga

Szanowni Państwo, W imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.…
4 stycznia 2021

Nagroda specjalna dla młodego nauczyciela akademickiego za pracę oryginalną opublikowaną w 2020 roku

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…
23 grudnia 2020

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…