Nagrody Ministra Zdrowia

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że na podstawie wniosków Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zostały przyznane nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich naszej Uczelni:

  1. Nagroda w zakresie działalności naukowej – dla zespołu: prof. dr hab. Przemysław Jan Kardas, prof. dr hab. Piotr B. Kuna, dr hab. Michał G. Panek, za cykl publikacji nad problematyką: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych – analiza zasobów cyfrowych systemu opieki zdrowotnej do tzw. pierwotnego nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych;
    Cykl prac naukowych obejmujący 8 prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych należy do wyjątkowych w piśmiennictwie polskim. Łączy on bowiem innowacyjne, dotychczas niewykorzystywane w Polsce metody badawcze, wykorzystujące m. in. analizę Big Data, z tematyką o ważnym znaczeniu społecznym i istotnym wpływie na gospodarkę krajową, jaką jest systematyczność leczenia się populacji polskiej.
  2. Nagroda w zakresie działalności dydaktycznej – dla zespołu: dr n. med. Małgorzata Berezińska, dr hab. prof. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr n. med. Michał S. Karbownik,  dr hab. n. med. Anna Wiktorowska-Owczarek, za autorstwo podręcznika: „Farmakologia w zadaniach. Farmakologia ogólna i kliniczna” (Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2020).
    Nagrodzony podręcznik „Farmakologia w zadaniach. Farmakologia ogólna i kliniczna” stanowi drugą część cyklu „Farmakologia w zadaniach.” Cykl ten stanowi nowość na polskim rynku wydawniczym wśród przeznaczonych dla studentów kierunków medycznych podręczników farmakologii. Jego unikatowość polega na umożliwieniu zdobywania, porządkowania, utrwalania i pogłębiania wiedzy nie tylko poprzez lekturę podręcznika, ale poprzez wykonywanie zadań. Podejście dydaktyczne zaproponowane w nagrodzonym podręczniku wpisuje się w nurt nauczania metodą rozwiązywania problemów (ang. problem-based learning, PBL), które stawia studenta w centrum procesu przekazywania wiedzy, skłaniając go do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

Nagrody przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1150)

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Aktualności


27 września 2023

Stypendia START

Do 3 listopada 2023 r. wybitni młodzi naukowcy…
23 września 2023

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum…
4 września 2023

Perły Nauki II

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z…