Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich.

Grant naukowy może zostać przyznany nauczycielowi akademickiemu, którego projekt badawczy, spełnia łącznie następujące warunki:

 1. został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
 2. uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku; 
 3. został poprawiony i ponownie złożony;
 4. wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość grantu naukowego może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich, deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń.

Wnioski o przyznanie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi należy składać do dnia 30.06.2020r.

Wniosek oraz załączniki należy przesłać z wykorzystaniem aplikacji procesowej AP12.02 korespondencja wewnętrzna, wskazując kolejno:

 • temat pisma w sprawie: Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • typ  załączanego dokumentu: gotowy do wysyłki (PDF)
 • pismo w sprawie: proszę załączyć podpisany wniosek oraz wymagane załączniki.
 • sprawa zgłaszana do: pracownik UMED, Paulina Hejduk
 • czy potrzebna jest dodatkowa akceptacja: nie

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki
dr n. med. Paulina Hejduk
e-mail: paulina.hejduk@umed.lodz.pl
tel. +48 723 991 190

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 18 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie grantów naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla nauczycieli akademickich
 2. Wniosek w wersji edytowalnej

Aktualności


27 września 2023

Stypendia START

Do 3 listopada 2023 r. wybitni młodzi naukowcy…
23 września 2023

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum…
4 września 2023

Perły Nauki II

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z…