Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że w terminie do 14 stycznia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego promujące młodych naukowców i artystów, edycja 2021.

Zgodnie z wolą fundatorów, Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe oraz artystyczne otrzymują twórcy, którzy do 31 grudnia 2021 nie ukończyli 38 roku życia. Corocznie przyznawanych jest 5 nagród, po jednej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych, biologiczno-medycznych, ścisłych, technicznych oraz w dziedzinie sztuki. Kandydaci do nagrody muszą mieć stopień doktora.

Wnioski zawierające dane osobowe oraz życiorys naukowy lub artystyczny wraz z szeroko udokumentowaną charakterystyką osiągnięć twórczych (kserokopie prac, zdjęcia dokonań artystycznych, etc.) należy w wersji elektronicznej przesłać do Centrum Wsparcia Nauki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl  do dnia 14 stycznia 2021 r., w temacie wiadomości pisząc: „Nagroda PAN – Imię i Nazwisko”.

Osoby, których wioski zostaną pozytywnie zaopiniowane przez członków Komisji ds. Zarządzania Nauką, zostaną poproszone o dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej i przedstawione JM Rektorowi do akceptacji, a następnie do 31 stycznia 2022 zostaną złożone w Sekretariacie Nagrody, mieszącym się w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi, ul. Piotrkowska 137.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym przez PAN konkursie.

Aktualności


21 stycznia 2022

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową – nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do…
18 stycznia 2022

Standardy etyczne- Global Code of Conduct w projektach NCN

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego KWESTII…
12 stycznia 2022

Nagroda specjalna Rektora za publikację

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości składania wniosków o…