Komunikat w sprawie szkoleń z aplikacji AP 10: Projekty badawczo-naukowe

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „InterScienceCloud” (dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jak również mając na uwadze ciągły rozwój obszaru naukowego Uczelni, przygotowaliśmy dla Państwa Aplikację Procesową AP10, której celem jest usprawnienie procesu zgłaszania, realizacji i monitoringu projektów naukowo – badawczych, w szczególności:

 • projektów międzynarodowych dofinansowywanych w ramach programów /konkursów Komisji Europejskiej ( w tym EIT Health) oraz MNiSW,
 • projektów dofinansowanych w ramach Narodowego Centrum Nauki,
 • projektów strukturalnych dofinansowanych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Aplikacja umożliwi Państwu m.in.:

 • sprawne procedowanie wniosku bez konieczności przesyłania dokumentacji papierowej,
 • zgłaszanie pomysłów na projekty (dotyczy projektów z obszaru B+R),
 • bieżący monitoring i zarządzanie projektem, w oparciu o budżet zadaniowy i harmonogram realizacji,
 • możliwość wykorzystania innych dostępnych Aplikacji Procesowych, powiązanych z tym procesem.

Szkolenia

W celu ułatwienia Państwu obsługi przedmiotowej aplikacji, a także umożliwienia zapoznania się z jej funkcjonowaniem, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia, które są planowane w następujących terminach:

Terminy:
29.09 (wtorek) – godz. 12-14
30.09 (środa) – godz. 10-12
27.10 (wtorek) – godz. 12-14
28.10 (środa) – godz. 10-12
17.11 (wtorek) – godz. 12-14
18.11 (środa) – godz. 10-12

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy będą odbywać się przez Intranet – kafelek zapisy na szkolenia – Szkolenie z aplikacji procesowej AP10 – projekty badawczo naukowe.

Zespół Ekspertów Merytorycznych

Cały czas jest również dostępny do Państwa dyspozycji Zespół Ekspertów Merytorycznych: 

 • Mateusz Szymczyk (projektów strukturalnych dofinansowanych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej): mateusz.szymczyk@umed.lodz.pl, tel.: +48 422725442
 • Kinga Zel (projekty międzynarodowe dofinansowywane w ramach programów /konkursów Komisji Europejskiej, w tym EIT Health oraz MNiSW): kinga.zel@umed.lodz.pl, tel.:  +48 797604088
 • Edyta Czerwińska (projekty w ramach Narodowego Centrum Nauki): edyta.czerwinska@umed.lodz.pl., tel: +48 422725443
 • Magdalena Orłowska (projekty w ramach Narodowego Centrum Nauki): magdalena.orlowska@umed.lodz.pl, tel.: +48 422725443

Instrukcja
Instrukcja do przedmiotowej Aplikacji jest dostępna na stronie: https://intranet.umed.pl/kc/bwp/Shared%20Documents/Instrukcja%20U%C5%BCytkownika%20AP10.01_NCN_POiR.pdf

Aktualności


27 września 2023

Stypendia START

Do 3 listopada 2023 r. wybitni młodzi naukowcy…
23 września 2023

Ogłoszenie konkursów – OPUS 26+LAP/Weave, SONATA 19

Centrum Wsparcia Nauki w ślad za Narodowym Centrum…
4 września 2023

Perły Nauki II

Podstawa prawna: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z…